Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Αδριανούπολη: « Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου…» (4)

Στα κιβώτια των κειμηλίων της Αδριανουπόλεως που έφθασαν στην Αθήνα κατά το 1923, και παραλήφθηκαν από επιτροπή του Βυζαντινού Μουσείου, υπήρχαν και οι παρακάτω αναφερόμενοι δύο κώδικες:
Α) Κώδικας 153 (Κ.Πρ. 223) Μουσικός Πανδέκτης (χάρτης 0,26Χ 0,19 - φ.531 –11ος-19ος αι.).
Προέρχεται από το ελληνικό Γυμνάσιο της Αδριανούπολης και φέρει γραμμένο τον αριθμό 1158, πιθανός από κατάλογο βιβλίων. Αποτελείται από εξήντα οκτώ τετράδια οκτάφυλλα , το καθένα ξεχωριστά αριθμημένο. Σε κάθε φύλλο υπάρχουν 18 διπλοί στοίχοι με γράμματα μελανά – ενώ το αρχίγραμμα είναι κόκκινο.
Β) Κώδικας 149 (Κ.Πρ. 93) Περγαμηνή, Οι βίοι των Αγίων μηνός Σεπτεμβρίου (χάρτης 0,36Χ0,26 – φ.208 –11ος αι.).
Προέρχεται επίσης από τη βιβλιοθήκη του ελληνικού Γυμνασίου της Αδριανούπολης και φέρει γραμμένο τον αριθμό 1136. Αποτελείται από είκοσι επτά οκτάφυλλα τετράδια , το καθένα ξεχωριστά αριθμημένο. Τα γράμματα έχουν μελανό σκούρο χρώμα, ενώ οι τίτλοι ρόδινο.
Ο Δημήτριος Ι. Πάλλας, που συνέταξε (1955) κατάλογο των χειρογράφων (σσ. 26-31) του Βυζαντινού Μουσείου, το επιβεβαιώνει.
Γ.Ρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου