Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Η ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ 1858


 Περιοδικό «ΠΑΝΔΩΡΑ»

    Το περιοδικό «Πανδώρα» ιδρύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1849 από τους Νικόλαο Δραγούμη, Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή και Χρ. Α. Δούκα και εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1850 στην Αθήνα. Η κυκλοφορία του περιοδικού διήρκησε μέχρι το 1872.
   Η «Πανδώρα» ήταν εικονογραφημένο λογοτεχνικό-οικογενειακό περιοδικό και απευθυνόταν όχι μόνο στους λογίους αλλά και στο ευρύ κοινό. Παράλληλα με τους βασικούς συντάκτες Κ. Παπαρρηγόπουλο, Ν. Δραγούμη και Α. Ρ. Ραγκαβή, στο περιοδικό εργάστηκαν κορυφαίες μορφές των ελληνικών γραμμάτων μεταξύ των οποίων οι: Δημήτριος Βικέλας, Άγγελος Βλάχος, Κωνσταντίνος Σάθας, Νικόλαος Πολίτης, Κωνσταντίνος Ράμφος, Γεώργιος Γρυπάρης, Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Στέφανος Κουμανούδης, Αλέξανδρος Σούτσος, Γεώργιος Τυπάλδος και Σπυρίδων Τρικούπης.
    Στο περιοδικό αυτό λοιπόν το έτος 1862 δημοσιεύεται, σε τέσσερα τεύχη, εκτενές αφιέρωμα (19 σελ.) στην Αδριανούπολη για το οποίο, μεταξύ άλλων, γράφει συντάκτης του περιοδικού :
« Τας ανωτέρω ειδήσεις συνταχθείσας περί τα μέσα του 1858 έτους, οφείλομεν εις την φιλογένειαν του πρώην εv Αδριανουπόλει Προξένου της Ελλάδος Κ. Π. Φοίβου ήτις, καθ΄ α γιγνώσκομεν πολλά έπραξε κατά τον νόμον εκείνον υπέρ της ελληνικής μάλιστα παιδείας. Τοιαύτας πλη­ροφορίας περί ελληνικών μεν αλλ' υπό ξένον ζυγόν τό­πων, πολλάκις εδημοσιεύσαμεν δια της Πανδώρας, διότι φρονούμεν ότι ενώ πρόκεινται τα περί της αποκαταστάσεως της Ανατολής, ανακυκώνται δε και διαστρεβλούνται κατά το συμφέρον και το δοκούν εκάστην εθνολογικά και φυλετικά ζητήματα, είναι ανάγκη να γνωρίζωμεν ουχί απλώς δια της θεωρητικής γεωγραφίας, αλ­λά δια των πραγμάτων αυτών τι ανήκει εις ημάς. ….Ευχόμεθα και άλλοι, μιμούμενοι το παράδειγμα του Κ. Φοίβου να στείλωσιν ημίν παρομοίας ειδήσεις».
   Στο 19 σελίδων αφιέρωμα ο Πρόξενος παρουσιάζει στοιχεία για τον πληθυσμό, τις γύρω πόλεις και χωριά, για την παιδεία (σχολεία, δαπάνες),την οικονομία, τεμένη, ναοί, αρχές-διοίκηση, άλλες κοινότητες κλπ.
  Παρακάτω σας παρουσιάζουμε από τις 19 σελίδες του αφιερώματος αυτές που αναφέρονται στην παιδεία :


και στις εκκλησίες :

 Γ.Ρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου