Τρίτη 1 Μαΐου 2012

Αδριανούπολη: « Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου…» (2)


 Βιβλίο του Αγίου Κυρίλλου του αδριανουπολίτου, κτήσεως του Αγίου Δωροθέου Πρωίου 

    Ένα από τα βιβλία της βιβλιοθήκης του λογίου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως Δωροθέου Πρωίου, τα οποία είχε δωρίσει στη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Αδριανουπόλεως (Αστική σχολή) είναι και το εμφανιζόμενο, το οποίο θα έπρεπε να βρισκόταν στα βιβλία του Φ.Σ.Α.
Φαίνεται όμως ότι στην διάρκεια της ταλαιπωρίας τους από την Αδριανούπολη (1923) – Κομοτηνή κλπ, αρκετά κειμήλια διασκορπίστηκαν, κι άλλα εξαφανίστηκαν, ενώ άλλα διασώθηκαν σε διάφορες συλλογές, δημόσιες ή ιδιωτικές.
    Το βιβλίο αυτό είναι πολυτιμότατο δι΄ ημάς διότι: 1) Είναι του 1802, 2) Φέρει την γράμματα του ιδίου του Πρωίου και κυρίως 4 ) είναι από τα μοναδικά σωζόμενα αντίτυπα του βιβλίου που εξέδωσε ο τότε Αρχιδιάκονος Άγιος Κύριλλος ο αδριανουπολίτης.
    Το παρόν βιβλίο βρίσκεται στη Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη της Βέροιας.
 Γ.Ρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου